• 06 41 42 01 49
  • info@bestdealaankoopmakelaar.nl

Disclaimer

Disclaimer voor Best Deal Aankoopmakelaar.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Best Deal Aankoopmakelaar.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Best Deal Aankoopmakelaar. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Best Deal Aankoopmakelaar is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Best Deal Aankoopmakelaar.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Best Deal Aankoopmakelaar te mogen claimen of te veronderstellen.

Best Deal Aankoopmakelaar streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Best Deal Aankoopmakelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Cookies en webstatistieken

Best Deal Aankoopmakelaar maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door de verschillende bezoekers. Met die informatie kan Best Deal Aankoopmakelaar haar website verbeteren en beter laten aansluiten op uw behoeften.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Best Deal Aankoopmakelaar.nl op deze pagina.

© 2018 Best Deal Aankoopmakelaar

Zonder zorgen een nieuwe woning met Best Deals

Afspraak maken